Tradícia od roku 2008

Sťahovanie kancelárií a firiem

Poradíme vám ako na sťahovanie kancelárií, ako plánovať, čomu sa vyvarovať

Sťahovanie kancelárií, firiem a obchodných priestorov

Sťahovanie kancelárií, firiem a obchodných priestorov Trnava

Sťahovanie kancelárií a firiem

Zmena firemných a kancelárskych priestorov je často žiadaná pre zvýšenie kvality alebo komfortu pracovného prostredia. Presťahovanie kancelárie môže byť v niektorých prípadoch cenovo výhodné vďaka rastúcej ponuke kancelárskych a prevádzkových priestorov. V neposlednom rade môže presťahovanie firmy znamenať sídlo v prestížnej lokalite. Sťahovanie kancelárií a firemných priestorov so sebou prináša aj negatíva spojené so zásahom do každodenného pracovného kolobehu, či dokonca nutnosť čiastočnej alebo plnej "odstávky" na dobu potrebnú na sťahovanie firmy. Eliminovať tieto negatíva v podobe straty zisku alebo času môžete ak využijete služby profesionálov. Ďalším dôvodom pre využitie profesionálnych sťahovacích služieb je nedostatok vlastných ľudí a techniky aby ste takéto sťahovanie efektívne uskutočnili sami.

Plánovanie sťahovania vašej firmy

Okrem samotného sťahovania vám pomôžeme aj s plánovaním firemného sťahovania, vďaka čomu môžete ušetriť čas a teda aj náklady. Začína sa detailnou obhliadkou sťahovaných priestorov. Táto nám umožní porozumieť objemu sťahovaných vecí ako aj potrebám doplnkových služieb. Na základe toho vieme následne zaistiť dostatočný počet ľudí a techniky na dané sťahovanie. Každý zákazník má iné potreby a priority a tieto je dôležité odzrkadliť v rozvrhnutí sťahovacích prác. Pre niektoré firmy je dôležité uskutočniť sťahovanie vo viacerých etapách, tak aby ich chod nebol negatívne ovplyvnený. To môže znamenať napríklad presťahovanie časti kancelárií, IT infraštruktúry, príslušenstva tak, aby táto časť firmy dokázala už plnohodnotne fungovať v nových priestoroch a následne dosťahovanie zvyšku firmy. Naopak, sú aj firmy pre ktoré je výhodnejšie jednorázové presťahovanie napríklad počas víkendu alebo sviatku. Podľa vašich potrieb naplánujeme termíny jednotlivých etáp sťahovania - dodanie krabíc a iných obalových materiálov, balenia, demontáže nábytku, sťahovania a opätovnej montáže nábytku.

Bezpečnosť a spoľahlivosť sťahovania

Je dôležité určiť zodpovedného pracovníka zo strany zákazníka, ktorý sťahovanie firemných priestorov s nami naplánuje, dozrie na priebeh sťahovacích prác, prípadne zodpovie potrebné otázky v deň sťahovania. Využitie služieb profesionálov prináša aj elimináciu rizík spojených so sťahovaním. Jedným z rizík je poškodenie majetku. V prípade sťahovania profesionálmi je riziko škôd nízke a obvykle sa jedná iba o drobné pošpinenia či poškriabania nábytku, ktoré vám po dohode vyčistíme a opravíme. Za akékoľvek škody zodpovedáme a sú kryté poistením zodpovednosti za škody.

Cena sťahovania firemných priestorov

Cena závisí od objemu sťahovaných vecí a vzdialenosti prepravy. Ďalším faktorom ovplyvňujúcim cenu sú doplnkové služby ako balenie nábytku, demontáž a montáž nábytku, balenie vybavenia do krabíc. Je na vás, ktoré služby využijete a ktoré si vykonáte svojpomocne. Najčastejšie si naši zákazníci sami zabezpečia balenie dokumentov, osobných vecí zamestnancov, a iných drobností do krabíc zapožičaných od nás. Toto im umožní lepšiu kontrolu nad sťahovanými vecami a následné rýchlejšie vybalenie a pokračovanie v pracovných aktivitách. Cenu sťahovania ovplyvňuje aj prípadná manipulácia s ťažkými bremenami.

Cenu sťahovania sa samozrejme dozviete ešte pred sťahovaním po bezplatnej obhliadke.

© Removals 2015 - All rights reserved.