Tradícia od roku 2008

Sťahovanie bytu alebo domu bez stresu

Praktické informácie o sťahovaní bytov a domov

Čo všetko potrebujete pri zmene pobytu

Čo všetko potrbujete pri zmene pobytu

Legislatívne kroky, ktoré musí osoba meniaca bydlisko následne vykonať:

• Zmena trvalého pobytu - Pri sťahovaní sa do iného bytu alebo domu je potrebné zmeniť trvalý pobyt. Zmeniť trvalý pobyt môžete na obecnom úrade v mieste nového trvalého pobytu alebo na príslušnom mestskom úrade.

• Na zmenu trvalého pobytu si musíte vymeniť občiansky preukaz za nový (slovensko.sk). Nový občiansky preukaz si môžete vybaviť v klientskom centre alebo na oddelení dokladov polície.

• Nahlásenie zmeny trvalého pobytu zamestnávateľovi

• Trvalý pobyt je potrebné zmeniť aj v zdravotnej poisťovni, kde ste poistený.

• Pri sťahovaní sa do iného bytu alebo domu je potrebné zrušiť odberné miesto elektriny a plynu na starom byte alebo dome a zriadiť nové na novom byte alebo dome. Odberné miesto elektriny a plynu môžete zrušiť telefonicky alebo písomne. Odberné miesto plynu môžete zrušiť aj prostredníctvom internetu. Odporúčame kontaktovať konkrétneho dodávateľa energie a služieb pre domácnosti pre podrobné informácie o zmene odberného miesta.

• Držiteľ vozidla je pri zmene trvalého pobytu do iného okresu povinný osobne oznámiť zmenu miesta svojho pobytu alebo sídla dopravnému inšpektorátu do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.

V prípade otázok sa neváhajte obrátiť na nás. Radi vám poradíme.

© Removals 2015 - All rights reserved.